nl
+ 31 (0)26 2020155 | info@harbourvillage.nl
nl
+ 31 (0)26 2020155 | info@harbourvillage.nl

Ontgrondingsvergunning

Ontgrondingsvergunning

Het heeft even geduurd, maar de op 10 mei 2016 aangevraagde ontgrondingsvergunning is afgegeven! De vergunning heeft betrekking op het eenmalig ontgraven van maximaal 6.500 m³ bodemmateriaal in het Veerse Meer ten behoeve van de toegangs(vaar)geulen naar de binnenplanse geulen en de passantensteiger van Harbour Village Zilveren Schor.

Deze vergunning was aangevraagd voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden ten behoeve van de:
– verdieping van de bestaande toegangsgeul naar het recreatiepark (zuidkant);
– aanleg nieuwe toegangsgeul noordkant;
– verdieping ten behoeve van aan te leggen passantensteiger.

Er worden vakantiewoningen gebouwd aan de weerszijden van de rondgaande watergang. De nieuwe toegangsgeul aan de noordkant zal zorgen voor de doorstroming van de watergang, die nodig is voor een goede waterkwaliteit.

Het bij het ontgronden vrijkomende bodemmateriaal zal worden gestort in het Veerse Meer.

About the author